โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

Webboard

หัวข้อข่าว
ผู้ชม
ตอบ
วันที่ประกาศ
9902
4
2018-01-26
9902
0
2018-01-23
9902
4
2017-12-28
9902
4
2017-07-18
9902
4
2017-05-16
9902
4
2017-05-14
9902
4
2017-04-18
9902
4
2017-04-06
9902
4
2017-03-22
9902
4
2017-01-24
9902
4
2016-11-10
9902
4
2016-10-11
9902
4
2016-09-12
9902
4
2016-06-10
9902
4
2016-02-24
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460