โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

Webboard

หัวข้อข่าว
ผู้ชม
ตอบ
วันที่ประกาศ
10125
4
2018-01-26
10121
0
2018-01-23
10125
4
2017-12-28
10125
4
2017-07-18
10125
4
2017-05-16
10125
4
2017-05-14
10125
4
2017-04-18
10125
4
2017-04-06
10125
4
2017-03-22
10125
4
2017-01-24
10117
4
2016-11-10
10124
4
2016-10-11
10125
4
2016-09-12
10125
4
2016-06-10
10123
4
2016-02-24
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460