โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เว็บบอร์ด


เว็บบอร์ด > สอบถามการรับโอนย้ายพนักงาน
<span rgb(0, 0, 0); font-family: THK2DJuly8; font-size: 14px; font-weight: 700; background-color: rgb(228, 228, 228);">เทศบาลรับโอนพนักงาน ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ บ้างหรือไม่คะ ดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อ ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อยากย้ายกลับไปทำงานใกล้ๆบ้านค่ะ ดูแลมารดาและบุตร</span>
ชื่อ-นามสกุล : อภิญญา อีเมล : [email protected] วันที่ 24 มิ.ย. 2562
   
<span tahoma, serif; font-size: 14px;">ตอนนี้ยังไม่เปิดรับโอนตำแหน่งดังกล่าวครับ หากมีการรับโอนย้ายจะแจ้งประกาศ ประชาสัมพันธ์ ลงในเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านกลางครับ</span>
ชื่อ-นามสกุล : อีเมล : วันที่ 26 มิ.ย. 2562
IP : 172.68.106.90  
โพสต์ตอบ

รายละเอียด

อีเมล
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ