โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

Back to Webboard


เว็บบอร์ด > สอบถามการรับโอนย้ายพนักงาน
สอบถามการรับโอนย้ายพนักงาน
<span rgb(0, 0, 0); font-family: THK2DJuly8; font-size: 14px; font-weight: 700; background-color: rgb(228, 228, 228);">เทศบาลรับโอนพนักงาน ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ บ้างหรือไม่คะ ดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อ ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อยากย้ายกลับไปทำงานใกล้ๆบ้านค่ะ ดูแลมารดาและบุตร</span>
Name : อภิญญา E-mail : [email protected] Day 2019-06-25
    IP : 172.68.106.102
<span tahoma, serif; font-size: 14px;">ตอนนี้ยังไม่เปิดรับโอนตำแหน่งดังกล่าวครับ หากมีการรับโอนย้ายจะแจ้งประกาศ ประชาสัมพันธ์ ลงในเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านกลางครับ</span>
Name : E-mail : Day 2019-06-26
    IP : 172.68.106.90
โพสต์ตอบ
รายละเอียด
E-mail
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460