โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
ดูทั้งหมด
โครงการ สูงวัยใจหวาน

กิจกรรมอบรมเรื่อง อาหารและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ...
รายละเอียด
กิจกรรมจิตอาสา กรอกกระสอบทรายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัยซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำขาน

ทศบาลตำบลบ้านกลางจัดกิจกรรมจิตอาสา กรอกกระสอบทรายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัยซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำขาน...
รายละเอียด
กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพทุกประเภท ประจำเดือนมกราคม 2566

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อฯประจำเดือนมกราคม 2566 ...
รายละเอียด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด