โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
ดูทั้งหมด
โครงการชุมชนน่าอยู่-ภูมิทัศน์สะอาดตา บ้านทุ่งแป้ง

เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยนายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ดำเนินโครงการชุมชนน่าอยู่-ภูมิทัศน์สะอาดตา บ้านทุ่งแป้ง...
รายละเอียด
กิจกรรม "วัน อปพร วันที่ 22 มีนาคม 2565

เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดย นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว มอบหมายให้ นายปรีชา เป็งลือ รองนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรม "วัน อปพร "...
รายละเอียด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด