โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เว็บบอร์ด


เว็บบอร์ด > ขอสอบถามเรื่องสเปกงานประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย
ขอสอบถามเรื่องสเปกงานประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย ในหัวข้อที่ 5 มิกเซอร์ 8-Channal Compact Mixer ทางคณะกรรมการกลางที่กำหนด TOR ใช้ยี่ห้อสินค้า 3 ยี่ห้อ เป็นสินค้ายี่ห้อใดบ้าง ที่นำมากำหนดสเปก ทางร้านได้หาสเปกสินค้าไม่เจอ ที่ตรงตาม TOR ที่ทางคณะกรรมการได้กำหนดมา ทางร้านใคร่ขอสอบถามทางคณะกรรมการที่กำหนด TOR ว่า ใช้สินค้า ยี่ห้อใด รุ่นใด มากำหนดเป็น TOR ครับผม รบกวนทางคณะกรรมการที่กำหนด TOT ช่วยตอบด้วย ทางร้านได็โทรไปยังทาง เทศบาลบ้านกลางแล้ว ไม่มีใครรับสายสงสัยโทรศัพย์คงจะเสีย ขอบคุณมากครับผม เชียงใหม่เทเลคอมเซอร์วิส 081-033 3533
ชื่อ-นามสกุล : เชียงใหม่เทเลคอมเซอร์วิส อีเมล : [email protected] วันที่ 3 มี.ค. 2564
   
เจ้าหน้าที่ติดต่อไปทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ข้างต้นเรียบร้อยแล้วครับ
ชื่อ-นามสกุล : เทศบาลตำบลบ้านกลาง อีเมล : วันที่ 4 มี.ค. 2564
IP : 1.179.152.193  
โพสต์ตอบ

รายละเอียด

อีเมล
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ