โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

Back to Webboard


เว็บบอร์ด > รบกวนตรวจสอบการต่อเติมบ้านด้วยครับ
รบกวนตรวจสอบการต่อเติมบ้านด้วยครับ
รบกวนมาตรวจสอบการต่อเติมบ้านหลังแถวทุ่งเสี้ยวด้วยครับ มีการต่อเติมหลังคาซึ่งดูแล้วโครงสร้างไม่น่าจะแข็งแรง เกรงจะเกิดอันตรายได้ รบกวนมาตรวจสอบด้วยครับ อย่าลบกะทู้นะครับ ขอร้องละครับ
Name : ศิริชัย E-mail : [email protected] Day 2019-10-28
    IP : 162.158.167.184
เทศบาลจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวต่อไป
Name : เทศบาลตำบลบ้านกลาง E-mail : ่[email protected] Day 2019-10-29
    IP : 172.68.106.108
เทศบาลตำบลบ้านกลางจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวต่อไปครับ
Name : เทศบาลตำบลบ้านกลาง E-mail : Day 2019-10-29
    IP : 172.68.106.96
โพสต์ตอบ
รายละเอียด
E-mail
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460