โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เว็บบอร์ด


เว็บบอร์ด > รบกวนตรวจสอบการต่อเติมบ้านด้วยครับ
รบกวนมาตรวจสอบการต่อเติมบ้านหลังแถวทุ่งเสี้ยวด้วยครับ มีการต่อเติมหลังคาซึ่งดูแล้วโครงสร้างไม่น่าจะแข็งแรง เกรงจะเกิดอันตรายได้ รบกวนมาตรวจสอบด้วยครับ อย่าลบกะทู้นะครับ ขอร้องละครับ
ชื่อ-นามสกุล : ศิริชัย อีเมล : [email protected] วันที่ 27 ต.ค. 2562
   
เทศบาลจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวต่อไป
ชื่อ-นามสกุล : เทศบาลตำบลบ้านกลาง อีเมล : ่[email protected] วันที่ 29 ต.ค. 2562
IP : 172.68.106.108  
เทศบาลตำบลบ้านกลางจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวต่อไปครับ
ชื่อ-นามสกุล : เทศบาลตำบลบ้านกลาง อีเมล : วันที่ 29 ต.ค. 2562
IP : 172.68.106.96  
โพสต์ตอบ

รายละเอียด

อีเมล
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ