โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เว็บบอร์ด


เว็บบอร์ด > ขอความอนุเคราะห์​รถไถตัดหญ้า
เรียนเจ้าหน้าที่​เทศบาลตำบลบ้านกลาง​ \nเรื่อง​ขอความอนุเคราะห์​รถไถตัดหญ้าบริเวณคลองชล\n​ขอความอนุเคราะห์​รถไถตัดหญ้าบริเวณคลองชลประทาน​หมู่ที่8​ บ้านแท่นทอง​ เนื่องจากมีหญ้าปกคลุมและรก​ ทำให้เดิดทัศนียภาพ​ไม่สะอาด​และอีกทั้งยังป้องกันการนำขยะมาทิ้ง​ อีกทั้งบริเวณนี้มีกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน​ตอนเย็นคือเล่นsurf และมีการเดินออกกำลังกาย​ของผู้สูงอายุในตอนเย็น​ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์​ทางหน่วยงานในการตัดหญ้า​\nจึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์​
ชื่อ-นามสกุล : กลุ่มเยาวชน อีเมล : [email protected] วันที่ 16 พ.ค. 2564
   
โพสต์ตอบ

รายละเอียด

อีเมล
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ