โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ข่าวกิจกรรม

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

รายละเอียด
โครงการ สูงวัยใจหวาน

กิจกรรมอบรมเรื่อง อาหารและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

รายละเอียด
กิจกรรมจิตอาสา กรอกกระสอบทรายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัยซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำขาน

ทศบาลตำบลบ้านกลางจัดกิจกรรมจิตอาสา กรอกกระสอบทรายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัยซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำขาน

รายละเอียด