โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เว็บบอร์ด


เว็บบอร์ด > แจ้งเรื่องการชำระภาษี
นางสาวเกศินี oะลิวงค์ได้โอนเงินชำระค่าภาษีเข้าบัญชีเทศบาลตำบลบ้านกลาง วันที่7 กรกฎาคม 2562จำนวนเงิน 50 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรดส่งใบเสร็จรับเงินมาให้ด้วยค่ะ
ชื่อ-นามสกุล : เกศินี นะลิวงค์ อีเมล : วันที่ 28 ต.ค. 2562
   
ขอบคุณครับ  เทศบาลจะส่งใบเสร็จไปให้ต่อไป
ชื่อ-นามสกุล : เทศบาลตำบลบ้านกลาง อีเมล : วันที่ 29 ต.ค. 2562
IP : 172.68.106.96  
โพสต์ตอบ

รายละเอียด

อีเมล
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ