โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เว็บบอร์ด


เว็บบอร์ด > ขยะส่งกลิ่นเหม็นมาก
กระผมนายสมศักดิ์ พัคค์สุนทร อยู่ท้ายหมู่บ้านข่วงมื่น เคยร้องเรียนท่านนายก สมบูรณ์ กุยด้วง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 และก็ได้ขจัดปัดเป่าความเดือนร้อนของชาวบ้านและตัวกระผมเองในเรื่องกลิ่นไปครั้งหนึ่งแล้ว.&nbsp;<br />\n<br />\nบัดนี้, ตอนนี้ วันที่ 15 กรกฏาคม 2562 สถานที่นี้ก็ได้มีกลิ่นรุ่นแรงอีกครั้ง. อยากจะให้ช่วยอีกครั้ง เพราะครั้งนั้นเจ้าของกิจการขายของเก่าได้รับปากว่าจะย้ายสถานที่ไปที่อื่น แต่ในที่สุดก็ล้มเหลว.<br />\n<br />\nจึงเรียนมาเพื่อให้โปรดทราบ (ด่วน).<br />\n<br />\nขอแสดงความนับถือ<br />\nนายสมศักดิ์ พัคค์สุนทร<br />\n158/1 ม. 8 ต. มะขามหลวง<br />\nจ. เชียงใหม่ 50120<br />\nโทร: 088-616.1656<br />\nเวลา 11.34 น.
ชื่อ-นามสกุล : สมศักดิ์ พัคค์สุนทร อีเมล : [email protected] วันที่ 15 ก.ค. 2562
   
โพสต์ตอบ

รายละเอียด

อีเมล
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ