โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เว็บบอร์ด


เว็บบอร์ด > ขยะส่งกลิ่นเหม็นมาก
กระผมนายสมศักดิ์ พัคค์สุนทร อยู่ท้ายหมู่บ้านข่วงมื่น เคยร้องเรียนท่านนายก สมบูรณ์ กุยด้วง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 และก็ได้ขจัดปัดเป่าความเดือนร้อนของชาวบ้านและตัวกระผมเองในเรื่องกลิ่นไปครั้งหนึ่งแล้ว.&nbsp;<br />\n<br />\nบัดนี้, ตอนนี้ วันที่ 15 กรกฏาคม 2562 สถานที่นี้ก็ได้มีกลิ่นรุ่นแรงอีกครั้ง. อยากจะให้ช่วยอีกครั้ง เพราะครั้งนั้นเจ้าของกิจการขายของเก่าได้รับปากว่าจะย้ายสถานที่ไปที่อื่น แต่ในที่สุดก็ล้มเหลว.<br />\n<br />\nจึงเรียนมาเพื่อให้โปรดทราบ (ด่วน).<br />\n<br />\nขอแสดงความนับถือ<br />\nนายสมศักดิ์ พัคค์สุนทร<br />\n158/1 ม. 8 ต. มะขามหลวง<br />\nจ. เชียงใหม่ 50120<br />\nโทร: 088-616.1656<br />\nเวลา 11.34 น.
ชื่อ-นามสกุล : สมศักดิ์ พัคค์สุนทร อีเมล : [email protected] วันที่ 14 ก.ค. 2562
   
ขอร้องเรียนเรื่องขยะเพื่อนบ้านส่งกลิ่นเหม็นค่ะ บ้านคนที่ส่งกลิ่นเหม็น นายจรัญ(ที่ชนไก้)ที่อยู่ตรงข้างหลังโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว รบกวนช่วยส่งพนักงานไปตรวจสอบด้วยนะคะเพราะมันส่งกลิ่่นรบกวนบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียงค่ะ
ชื่อ-นามสกุล : คนแถวนั้น อีเมล : วันที่ 13 ก.ย. 2564
IP : 118.172.45.72  
ขอร้องเรียนเรื่องขยะเพื่อนบ้านส่งกลิ่นเหม็นค่ะ บ้านคนที่ส่งกลิ่นเหม็น นายจรัญ(ที่ชนไก้)ที่อยู่ตรงข้างหลังโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว รบกวนช่วยส่งพนักงานไปตรวจสอบด้วยนะคะเพราะมันส่งกลิ่่นรบกวนบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียงค่ะ
ชื่อ-นามสกุล : คนแถวนั้น อีเมล : วันที่ 13 ก.ย. 2564
IP : 118.172.45.72  
ขอร้องเรียนเรื่องขยะเพื่อนบ้านส่งกลิ่นเหม็นค่ะ บ้านคนที่ส่งกลิ่นเหม็น นายจรัญ(ที่ชนไก้)ที่อยู่ตรงข้างหลังโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว รบกวนช่วยส่งพนักงานไปตรวจสอบด้วยนะคะเพราะมันส่งกลิ่่นรบกวนบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียงค่ะ
ชื่อ-นามสกุล : คนแถวนั้น อีเมล : วันที่ 13 ก.ย. 2564
IP : 118.172.45.72  
ขอร้องเรียนเรื่องขยะเพื่อนบ้านส่งกลิ่นเหม็นค่ะ บ้านคนที่ส่งกลิ่นเหม็น นายจรัญ(ที่ชนไก้)ที่อยู่ตรงข้างหลังโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว รบกวนช่วยส่งพนักงานไปตรวจสอบด้วยนะคะเพราะมันส่งกลิ่่นรบกวนบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียงค่ะ
ชื่อ-นามสกุล : คนแถวนั้น อีเมล : วันที่ 13 ก.ย. 2564
IP : 118.172.45.72  
ขอร้องเรียนเรื่องขยะเพื่อนบ้านส่งกลิ่นเหม็นค่ะ บ้านคนที่ส่งกลิ่นเหม็น นายจรัญ(ที่ชนไก้)ที่อยู่ตรงข้างหลังโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว รบกวนช่วยส่งพนักงานไปตรวจสอบด้วยนะคะเพราะมันส่งกลิ่่นรบกวนบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียงค่ะ
ชื่อ-นามสกุล : คนแถวนั้น อีเมล : วันที่ 13 ก.ย. 2564
IP : 118.172.45.72  
ขอร้องเรียนเรื่องขยะเพื่อนบ้านส่งกลิ่นเหม็นค่ะ บ้านคนที่ส่งกลิ่นเหม็น นายจรัญ(ที่ชนไก้)ที่อยู่ตรงข้างหลังโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว รบกวนช่วยส่งพนักงานไปตรวจสอบด้วยนะคะเพราะมันส่งกลิ่่นรบกวนบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียงค่ะ
ชื่อ-นามสกุล : คนแถวนั้น อีเมล : วันที่ 13 ก.ย. 2564
IP : 118.172.45.72  
ขอร้องเรียนเรื่องขยะเพื่อนบ้านส่งกลิ่นเหม็นค่ะ บ้านคนที่ส่งกลิ่นเหม็น นายจรัญ(ที่ชนไก้)ที่อยู่ตรงข้างหลังโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว รบกวนช่วยส่งพนักงานไปตรวจสอบด้วยนะคะเพราะมันส่งกลิ่่นรบกวนบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียงค่ะ
ชื่อ-นามสกุล : คนแถวนั้น อีเมล : วันที่ 13 ก.ย. 2564
IP : 118.172.45.72  
ขอร้องเรียนเรื่องขยะเพื่อนบ้านส่งกลิ่นเหม็นค่ะ บ้านคนที่ส่งกลิ่นเหม็น นายจรัญ(ที่ชนไก้)ที่อยู่ตรงข้างหลังโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว รบกวนช่วยส่งพนักงานไปตรวจสอบด้วยนะคะเพราะมันส่งกลิ่่นรบกวนบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียงค่ะ
ชื่อ-นามสกุล : คนแถวนั้น อีเมล : วันที่ 13 ก.ย. 2564
IP : 118.172.45.72  
ขอร้องเรียนเรื่องขยะเพื่อนบ้านส่งกลิ่นเหม็นค่ะ บ้านคนที่ส่งกลิ่นเหม็น นายจรัญ(ที่ชนไก้)ที่อยู่ตรงข้างหลังโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว รบกวนช่วยส่งพนักงานไปตรวจสอบด้วยนะคะเพราะมันส่งกลิ่่นรบกวนบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียงค่ะ
ชื่อ-นามสกุล : คนแถวนั้น อีเมล : วันที่ 13 ก.ย. 2564
IP : 118.172.45.72  
เทศบาลฯได้ประสานเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องแล้วกำลังดำเนินกาตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขค่ะ
ชื่อ-นามสกุล : อีเมล : วันที่ 18 ก.ค. 2562
IP : 172.68.106.96  
โพสต์ตอบ

รายละเอียด

อีเมล
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ