โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เว็บบอร์ด


เว็บบอร์ด > เจ้าพนักงานป้องกัน
เรียนถามครับ ไม่ทราบว่าขณะนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านกลางมีแผนจะรับโอนตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันไหมครับ ขอบคุณครับ
ชื่อ-นามสกุล : ชาติชาย อีเมล : วันที่ 25 พ.ย. 2561
   
ตอนนี้ยังไม่เปิดรับโอนตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันครับ หากมีการรับโอนย้ายจะแจ้งประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ครับ
ชื่อ-นามสกุล : เทศบาลตำบลบ้านกลาง อีเมล : วันที่ 27 พ.ย. 2561
IP : 172.68.106.84  
โพสต์ตอบ

รายละเอียด

อีเมล
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ