โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ในโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 1 แห่ง

/ckfinder/userfiles/files/ผลสระว่ายน้ำ.pdf