โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี2566

ประกาศ....ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
????????#เดือนพฤษภาคม2566เริ่มทยอยส่งใบประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2566(ภ.ด.ส.7)
????????#ชำระภาษีภายในเดือนกรกฎาคม2566
ท่านสามารถจ่ายภาษีผ่านระบบธนาคารจากแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคาร
#หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง กองคลัง ☎️053-481173-5 ต่อ 3(กองคลัง) หรือ ????สแกนQRCode กลุ่มภาษีฯทต.บ้านกลาง อยู่ในแบบ(ภ.ด.ส.6)