โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร มอบถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 หม่อมหลวงสราลี กิติยากร กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และคณะฯ ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และผู้แทนอำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี และราษฎร จำนวน 1,000 ถุง และเดินทางไปมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ ที่พักอาศัย พื้นที่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 ราย โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง และส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ เนื่องจากมีความห่วงใยและเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบได้มีพลังกายและพลังใจในการก้าวผ่านสถานการณ์อันยากลำบากในครั้งนี้ได้