โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบสถานการณ์ อุทกภัยน้ำท่วมขัง และน้ำไหลหลาก ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดย นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,พ.อ.อ.พงศกร ปัญญายิ่ง ปลัดเทศบาล,ผู้อำนวยการกอง,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการเจ้าหน้าที่,สมาชิกสภา,ผู้นำชุมชน ได้ร่วม ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบสถานการณ์ อุทกภัยน้ำท่วมขัง และน้ำไหลหลาก ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง สืบเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีน้ำท่วม บ้านเรือนราษฎรและไร่นา สวนเกษตร ตลอดพื้นที่เลียบแนวลำน้ำแม่ขาน บริเวณ บ้านทุ่งเสี้ยว บ้านป่าสัก ต.บ้านกลาง บ้านต้นแหนหลวง บ้านทุ่งแป้ง บ้านทุ่งหลุก ต.ท่าวังพร้าว ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่น้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรทั่วทั้งหมู่บ้าน เป็นผลให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบเป็นอย่างหนักต้องขนของหนีน้ำไว้บนที่สูง และพบว่าในบางพื้นที่มีน้ำไหลเชี่ยว ท่วมสูง และช่วงบ่าย ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง ร่วมให้การต้อนรับนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม บ้านต้นแหนน้อย ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง และรายงานสถานะการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลางต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป