โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 7 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง “โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ”พตอ ปิยะพันธ์ ภัทรพงค์สินธุ์ รอง ผบก ภ จว เชียงใหม่ ผกก สันป่าตอง ร่วมกับพี่น้องประชาชนบ้านป่าสักนำกระสอบทรายป้องกันตลิ่งป้องกันน้ำกัดเซาะ