โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ อุทกภัยน้ำท่วมขัง และน้ำไหลหลาก ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง

วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดย นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,พ.อ.อ.พงศกร ปัญญายิ่ง ปลัดเทศบาล,ผู้อำนวยการกอง,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการเจ้าหน้าที่,สมาชิกสภา,ผู้นำชุมชน ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ อุทกภัยน้ำท่วมขัง และน้ำไหลหลาก ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง สืบเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั่วพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ทำให้มีน้ำท่วม บ้านเรือนราษฎรและไร่นา สวนเกษตร ตลอดพื้นที่เลียบแนวลำน้ำแม่ขาน บริเวณ บ้านท้องฝาย บ้านทุ่งเสี้ยว บ้านป่าสัก ต.บ้านกลาง บ้านต้นแหนหลวง บ้านทุ่งแป้ง บ้านทุ่งหลุก ต.ท่าวังพร้าว  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่น้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรทั่วทั้งหมู่บ้านตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา เป็นผลให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบเป็นอย่างหนักต้องขนของหนีน้ำไว้บนที่สูง และพบว่าในบางพื้นที่มีน้ำไหลเชี่ยว และท่วมสูง บางแห่งลึกถึงระดับอก และในการนี้นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรี และข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้นำข้าวกล่องและน้ำดื่ม มามอบให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนทุกหลังคาเรือน กว่า ๑๗๐๐ หลังคาเรือน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้แก่พี่น้องประชาชน  เทศบาลตำบลบ้านกลางขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากเหตุสาธารณภัยในครั้งนี้