โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

Back to Webboard


เว็บบอร์ด > ช่วยตรวจสอบรถขนขยะเอกชน มาจอดทิ้งไว้ บริเวณ กม.ที่ 26 หน้าปั๊ม ปตท.ทุ่งฟ้าบด
ช่วยตรวจสอบรถขนขยะเอกชน มาจอดทิ้งไว้ บริเวณ กม.ที่ 26 หน้าปั๊ม ปตท.ทุ่งฟ้าบด
เรียนท่านผู้ประกอบการรับเหมาขนขยะ และเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง และผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบ กรุณาแจ้งผู้รับเหมาขนขยะมาย้ายรถขนขยะของท่านด้วย เนื่องจากส่งกลิ่นเหม็นรบกวนบ้านข้างเคียง และภายในรถขนขยะของท่านเต็มไปด้วยขยะที่เน่าเสีย จึงขอฝากแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลด้วยครับ สถานที่หน้าปั๊ม ปตท.ทุ่งฟ้าบด ข้างๆร้าน ปิ๊ดกะปั๊บ หลัก กม.ที่ 26 จอดมาได้ 2 วันแล้วครับ
Name : ฉัตรดนัย E-mail : [email protected] Day 2016-10-11
    IP : 171.100.76.1
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ออกตรวจสอบพื้นที่ และอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขต่อไปครับ
Name : เทศบาลตำบลบ้านกลาง E-mail : Day 2016-10-25
    IP : 118.172.19.231
โพสต์ตอบ
รายละเอียด
E-mail
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460