โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

Back to Webboard


เว็บบอร์ด > ติดต่อเทศบาลไม่ได้ค่ะ
ติดต่อเทศบาลไม่ได้ค่ะ
เบอร์ โทรศัพท์ 053-481765-7 ติดต่อไม่ได้ซักเบอร์เลยค่ะ<br />\nกรุณาติดต่อกลับ กลุมงานกฎหมาย ท้องถิ่นจังหวัด ชม. ด้วยนะค่ะ<br />\n053-112602
Name : ธัญนันท์ E-mail : Day 2016-09-12
    IP : 1.1.162.88
<div>\n เบอร์โทรศัพท์ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง &nbsp; &nbsp;</div>\n<div>\n 0-5348-1173-5</div>\n<div>\n โทรสาร &nbsp; &nbsp; 0-5382-9064</div>\n<div>\n เดี๋ยวจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบติดต่อกลับครับ</div>\n
Name : อนุวัตร E-mail : [email protected] Day 2016-09-12
    IP : 1.1.163.227
โพสต์ตอบ
รายละเอียด
E-mail
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460