โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

Back to Webboard


เว็บบอร์ด > เจ้าพนักงานป้องกัน
เจ้าพนักงานป้องกัน
เรียนถามครับ ไม่ทราบว่าขณะนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านกลางมีแผนจะรับโอนตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันไหมครับ ขอบคุณครับ
Name : ชาติชาย E-mail : Day 2018-11-26
    IP : 172.68.6.12
ตอนนี้ยังไม่เปิดรับโอนตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันครับ หากมีการรับโอนย้ายจะแจ้งประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ครับ
Name : เทศบาลตำบลบ้านกลาง E-mail : Day 2018-11-27
    IP : 172.68.106.84
โพสต์ตอบ
รายละเอียด
E-mail
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460