โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

Back to Webboard


เว็บบอร์ด > มืดเหลือเกิน
มืดเหลือเกิน
อยากขอความอนุเคราะห์เทศบาล ช่วยตัดต้นไม้แถวถนนทางเข้าวัดทุ่งเสี้ยวด้วยครับ เพราะเวลากลางคืนขี่รถแล้วมันมืดมาก ทั้งๆที่มีไฟกิ่ง แต่กิ่งไม้และใบไม่ก็บังแสงไฟจนหมด ช่วยด้วยนะครับ (บริเวณหน้าคุ้มเจ้า)
Name : บอย E-mail : Day 2018-01-26
    IP : 172.68.106.108
โพสต์ตอบ
รายละเอียด
E-mail
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460