โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน

เว็บบอร์ด


เว็บบอร์ด >
โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว อยู่ในความดูแลของเขตพีื้นที่การศึกษา เขต4 กระทรวงศึกษาธิการส่วนกลางโดยตรงไม่ได้ขึ้นกับส่วนท้องถิ่นเป็นอำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง การตั้งงบประมาณพัฒนาโรงเรียนมีระเบียบขั้นตอนซับซ้อนมาก เนื่องจากเป็นการข้ามหน่วยงานนอกอำนาจหน้าที่เทศบาลไม่สามารถไปพัฒนาโดยตรงได้ หากท่านมีความต้องการจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ท่านแจ้งไปที่โรงเรียนโดยตรงเพื่อประสานมายังเทศบาลต่อไป
ชื่อ-นามสกุล : เทศบาลตำบลบ้านกลาง อีเมล : วันที่ 3 ม.ค. 2561
IP : 1.179.152.193  
โพสต์ตอบ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: web_t

Filename: web/comment-webboard.php

Line Number: 106

" required/>

รายละเอียด

อีเมล
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ
 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: w_counterVisit

Filename: controllers/main.php

Line Number: 526