โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

Webboard

หัวข้อข่าว
ผู้ชม
ตอบ
วันที่ประกาศ
107
0
2018-11-16
108
1
2018-10-18
108
1
2018-10-09
108
0
2018-10-09
108
0
2018-10-09
108
1
2018-08-03
108
4
2018-01-26
108
4
2017-12-28
108
4
2017-07-18
108
4
2017-05-16
108
4
2017-05-14
108
4
2017-04-18
108
4
2017-04-06
108
4
2017-03-22
108
4
2017-01-24
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460