โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

Webboard

หัวข้อข่าว
ผู้ชม
ตอบ
วันที่ประกาศ
0
8682
0
2017-12-10
8697
4
2017-07-18
8697
4
2017-05-16
8697
4
2017-05-14
8697
4
2017-04-18
8697
4
2017-04-06
8697
4
2017-03-22
8697
4
2017-01-24
8697
4
2016-11-10
8697
4
2016-10-11
8697
4
2016-09-12
8696
4
2016-06-10
8696
4
2016-02-24
8694
4
2015-06-29
8696
4
2014-11-04
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460