โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป

ดูข่าวทั้งหมด
กิจกรรมปลูกป่า ณ โบราณสถานบ้านต้นกอกรายละเอียด
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติร่วมตรวจประเมินศูนย์การเรียนรู้เกษตรชีววิถีรายละเอียด
หัวข้อข่าว
ผู้ชม
ตอบ
วันที่ประกาศ
0
6
0
2014-07-14
0
6
0
2014-07-13
6
0
2014-07-13
6
0
2014-07-13
6
0
2014-07-13
6
0
2014-07-12
6
0
2014-07-12
0
6
0
2014-07-12
0
5
0
2014-07-12
5
0
2014-07-12
ดูทั้งหมด
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 053-481765-7 แฟกซ์ 053-829064