โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

Back to Webboard


เว็บบอร์ด > ความในใจคนทุ่งเสี้ยว
ความในใจคนทุ่งเสี้ยว
ผมเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งเสี้ยว จึงให้ลูกสาวเข้าเรียนที่โรงเรียนทุ่งเสี้ยวเหตุเพราะใกล้บ้านเดินทางสะดวกทั้งเด็กและผู้ปกครอง จากที่สังเกตโรงเรียนทุ่งเสี้ยวก่อตั้งมาได้เกือบร้อยปีแล้วแต่พัฒนาไปน้อยมากยังไม่มีห้องเรียนEP.ยังไม่มีสระว่ายน้ำ อุปกรณ์ก็ดูจะขาดแคลน เดี๋ยวนี้คนทุ่งเสี้ยวที่พอมีฐานะเขาไม่ให้ลูกหลานเข้าโรงเรียนทุ่งเสี้ยวกันแล้ว ความจริงลูกสาวผมก็กำลังจะไปศึกษาต่อในชั้นม.1ที่สันป่าตองวิทยาคมแล้ว ที่บ่นมาซะยาวก็เพราะว่าอยากเห็นโรงเรียนที่เราเคยเรียนและผูกพันธ์กันมาเจริญรุ่งเรืองอยู่คู่บ้านทุ่งเสี้ยว อย่าได้ปิดตัวลงเหมือนโรงเรียนอื่นๆเลย ขอบคุณครับ.
Name : ศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) E-mail : Day 2017-12-28
    IP : 184.22.179.41
โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว อยู่ในความดูแลของเขตพีื้นที่การศึกษา เขต4 กระทรวงศึกษาธิการส่วนกลางโดยตรงไม่ได้ขึ้นกับส่วนท้องถิ่นเป็นอำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง การตั้งงบประมาณพัฒนาโรงเรียนมีระเบียบขั้นตอนซับซ้อนมาก เนื่องจากเป็นการข้ามหน่วยงานนอกอำนาจหน้าที่เทศบาลไม่สามารถไปพัฒนาโดยตรงได้ หากท่านมีความต้องการจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ท่านแจ้งไปที่โรงเรียนโดยตรงเพื่อประสานมายังเทศบาลต่อไป
Name : เทศบาลตำบลบ้านกลาง E-mail : Day 2018-01-03
    IP : 1.179.152.193
โพสต์ตอบ
รายละเอียด
E-mail
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460