โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

Back to Webboard


เว็บบอร์ด >
โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว อยู่ในความดูแลของเขตพีื้นที่การศึกษา เขต4 กระทรวงศึกษาธิการส่วนกลางโดยตรงไม่ได้ขึ้นกับส่วนท้องถิ่นเป็นอำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง การตั้งงบประมาณพัฒนาโรงเรียนมีระเบียบขั้นตอนซับซ้อนมาก เนื่องจากเป็นการข้ามหน่วยงานนอกอำนาจหน้าที่เทศบาลไม่สามารถไปพัฒนาโดยตรงได้ หากท่านมีความต้องการจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ท่านแจ้งไปที่โรงเรียนโดยตรงเพื่อประสานมายังเทศบาลต่อไป
Name : เทศบาลตำบลบ้านกลาง E-mail : Day 2018-01-03
    IP : 1.179.152.193
โพสต์ตอบ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: web_t

Filename: web/comment-webboard.php

Line Number: 103

" />
รายละเอียด
E-mail
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460