โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

Back to Webboard


เว็บบอร์ด > ควันโรงงานอบลำไย
ควันโรงงานอบลำไย
ประสบปัญหาควันจากโรงงานอบลำไยที่ตั้งอยุ่ริมถนน เชียงใหม่ฮอด บ้านทุ่งเสี้ยว ควันเหม็นมาก แสบจมูก เป็นแบบนี้ทุกปี ปล่อยควันทั้งวันทั้งคืน
Name : แสบจมูก E-mail : Day 2017-07-18
    IP : 49.230.241.49
โพสต์ตอบ
รายละเอียด
E-mail
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460