โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

Back to Webboard


เว็บบอร์ด > ร้องเรียนความเดือดร้อนจากเสียงสุนัขเห่ารบกวนบ้านเรือนใกล้เคียง
ร้องเรียนความเดือดร้อนจากเสียงสุนัขเห่ารบกวนบ้านเรือนใกล้เคียง
<span rgb(255, 250, 255); line-height: 24.5333px; font-family: "TH Sarabun New", sans-serif; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16pt;">เนื่องจากบ้านเคียงดอย เฟส 1 หมู่ที่ 3 &nbsp;ต.มะขามหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงหม่ 50120 &nbsp;บ้านหลังนี้เลี้ยงสุนัข</span><span rgb(255, 250, 255); line-height: 24.5333px; font-family: "TH Sarabun New", sans-serif; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16pt;">&nbsp;ส่งเสียงเห่าเกือบจะตลอดทั้งคืน เจ้าของไม่ได้จัดการดูแลสุนัขของตัวเองปล่อยให้เห่ารบกวนผู้อื่น โดยเฉพาะเวลากลางคืนสุนัขจะเห่าเสียงดังมาก ทำให้คนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงนอนไม่หลับ ส่งผลเสียต่อการพักผ่อนเป็นอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและจิตใจต่อไป เพื่อเป็นการระงับเหตุรำคาญว่าด้วย พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ว่าด้วยเหตุรำคาญตามมาตรา 25 ดิฉันจึงขอความกรุณารบกวนเจ้าหน้าที่ได้กรุณาเข้ามาตรวจสอบด้วยนะคะ</span>
Name : nook E-mail : [email protected] Day 2017-05-16
    IP : 171.4.233.90
โพสต์ตอบ
รายละเอียด
E-mail
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460