โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

Back to Webboard


เว็บบอร์ด > สอบถามเรื่องโอนย้ายครูค่ะ
สอบถามเรื่องโอนย้ายครูค่ะ
อยากขอเรียนสอบถามว่า จะมีการรับโอนย้าย ครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คศ.1 อีกไหมค่ะ สนใจอยากโอนย้ายกล้บบ้านค่ะ<br />\nขอบคุณค่ะ
Name : chadaporn E-mail : [email protected] Day 2017-05-14
    IP : 182.232.74.61
หากมีการรับโอน(ย้าย) เทศบาลจะลงประกาศไว้ในบอร์ดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของเทศบาลครับ สามารถเข้าไปดูได้ครับ
Name : เทศบาลตำบลบ้านกลาง E-mail : Day 2017-05-15
    IP : 118.175.227.41
โพสต์ตอบ
รายละเอียด
E-mail
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460