โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

Back to Webboard


เว็บบอร์ด > สงสัยเรื่องการเก็บขยะ
สงสัยเรื่องการเก็บขยะ
อยากทราบว่ามีขยะประเภทไหนที่ไม่เก็บบ้างค่ะพอดีทำความสะอาดบ้านตั้งแต่วันที่5/4/60แล้วมันมีเศษกระเบื้งและเศษไม้เก่าอยูจึงได้นำเอาใส่ในถุงขยะของทางเทศบาลซึ้งมีตราของทางเทศบาลอยู่แต่รถขยะไม่ได้เก็บไปจึงอยากทราบว่าทำไมถึงไม่เก็บแล้วจะให้ทำอย่างไรกับขยะที่ใส่ถุงดำไว้ค่ะ
Name : May E-mail : [email protected] Day 2017-04-18
    IP : 171.99.24.121
ไม่มีเจ้าหน้าที่รับสายเลยค่ะ
Name : E-mail : Day 2017-05-12
    IP : 118.172.173.114
ขยะคืออะไร? \nขยะคือสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้คนไม่ต้องการ และทิ้งมันไป ขยะมีมากมายหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นของแข็ง ของเหลว ขยะที่ย่อยสลายได้และที่ย่อยสลายไม่ได้ ของที่ใช้ประโยชน์ได้และที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ และขยะมีพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมถ้าหากว่ามีการจัดการกำจัดที่ไม่ถูกต้อง \n\n\n
Name : May E-mail : Day 2017-05-12
    IP : 171.99.24.87
เรียน คุณ May<br />\n<span rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, serif; font-size: 14px; line-height: 20px; background-color: rgb(168, 177, 183);">เทศบาลตำบลบ้านกลาง ขอความอนุเคราะห์ให้ติดต่อกลับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 053 481173-5 ต่อ 33 เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปครับ<br />\nขอบพระคุณครับ</span><br />\n
Name : เทศบาลตำบลบ้านกลาง E-mail : Day 2017-04-20
    IP : 118.172.1.171
โพสต์ตอบ
รายละเอียด
E-mail
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460