โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

Back to Webboard


เว็บบอร์ด > การชำระภาษีบำรุงท้องที่
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
อยากทราบว่าจะต้องยื่นแบบชำระภาษี และเสียภาษีบำรุงท้องที่ได้เมื่อไหร่ครับ  เนื่องจากอยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกมาชำระครับ  
Name : พรชัย E-mail : Day 2017-03-22
    IP : 223.204.80.160
ท่านสามารถชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29 เมษายน  2560  และสามารถชำระได้ทาง ไปรษณีย์ธนาณัติ  เทศบาลตำบลบ้านกลางจะส่งใบเสร็จกลับคืนให้ท่านในภายหลังที่ได้ชำระเงินค่าภาษี หรือติดต่อสอบรายละเอียดได้ที่ โทร.053-481173-5 ติดต่อฝ่ายจัดเก็บภาษี
Name : เทศบาลตำบลบ้านกลาง E-mail : Day 2017-03-22
    IP : 118.174.124.86
โพสต์ตอบ
รายละเอียด
E-mail
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460