โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

Back to Webboard


เว็บบอร์ด > อยากได้คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งค่ะ
อยากได้คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งค่ะ
ข้าพเจ้านางสาวนิตยา  จิณะไชย  น้องทิพย์ อยากได้คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งจากเทศบาลตำบลบ้านกลาง ค่ะ บรรจุเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2548 บุคลากรอยากได้แนบข้อมูลทะเบียนประวัติพอจะหาให้ได้ใหมค่ะ หรือต้องไปติดต่อเอง 
Name : นิตยา จิณะไชย E-mail : [email protected] Day 2017-01-24
    IP : 183.89.130.139
ให้ติดต่องานการเจ้าหน้าที่หรือสอบถามที่เบอร์โทร. 053-481173-5 หรือ 089-8536651 หรือฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโทรกลับด้วยครับ 
Name : อนุวัตร แสงสิงห์ E-mail : [email protected] Day 2017-02-17
    IP : 118.174.122.151
โพสต์ตอบ
รายละเอียด
E-mail
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460