โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

Back to Webboard


เว็บบอร์ด > ตำแหน่งโอนย้าย
ตำแหน่งโอนย้าย
เทศบาลน่าอยู่มากแต่คงไม่มีตำแหน่งให้โอนย้าย (หัวหน้าสำนักปลัด) ขอชื่นชมระบบการบริหารงานน่าจะดีมาก 
Name : หัวหน้าสำนักปลัด E-mail : [email protected] Day 2016-11-10
    IP : 180.183.200.254
โพสต์ตอบ
รายละเอียด
E-mail
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460