โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

Back to Webboard


เว็บบอร์ด > ตำแหน่งโอนย้าย
ตำแหน่งโอนย้าย
เทศบาลน่าอยู่มากแต่คงไม่มีตำแหน่งให้โอนย้าย (หัวหน้าสำนักปลัด) ขอชื่นชมระบบการบริหารงานน่าจะดีมาก 
Name : หัวหน้าสำนักปลัด E-mail : [email protected] Day 2016-11-10
    IP : 180.183.200.254
ตำแหน่ง นวก พัสดุ กองการศึกษาว่างไหมค่ะ สนใจค่ะ 0954502629
Name : ชนิตา E-mail : [email protected] Day 2017-11-11
    IP : 223.24.100.50
ขอบคุณที่ชื่นชมระบบการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ขณะนี้ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดยังไม่ว่างครับ และขอบคุณที่ติดตามข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านกลางครับ.
Name : อนุวัตร แสงสิงห์ E-mail : [email protected] Day 2017-02-17
    IP : 118.174.122.151
โพสต์ตอบ
รายละเอียด
E-mail
ชื่อ
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460